Salman Al Farisi, S. Ag, M. Pd

PROFIL KEPALA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN PROVINSI ACEH

 


 

 


 1.   NAMA

       :

  Salman Al Farisi, S. Ag, M. Pd

2.

NIP

:

19750922 200604 1020

3.

NPWP

:

-

4.

Tempat, Tanggal Lahir

:

-

5.

Jabatan

:

Kepala Balai Diklat Keagamaan Prov. Aceh

6.

Pangkat / Golongan Ruang

:

Penata Tk. I (III/d)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Copyright 2016. Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh - Hak Cipta dilindungi Undang-undang