Zahrul Buadi, S. Sos

 

 

 


PROFIL KEPALA SUBBAG TATA USAHA

 

1.

Nama

:

Zahrul Buadi, S. Sos

196610141989021001

2.

NIP

:

3.

NPWP

 


4.

Tempat, Tanggal Lahir

:

Samalanga, 14 Oktober 1966

5.

Jabatan

:

Kepala Subbag Tata Usaha.

6.

Pangkat / Gol. Ruang

:

Penata Tingkat I (III/d)

 

 

 

 

7.

Pendidikan Dalam dan

a.

SMAN 2 Samalanga, 1980

 

Luar Negeri

b.

S1 Universitas Iskandar Muda Banda Aceh, 2006

 

 

 

 

8.

Pengalaman Jabatan

a.

Kaur Tata Usaha MAN Rukoh 1999-2002

 

 

b.

Kaur Tata Usaha MAN Model Banda Aceh 2003-2010

 

 

c.

Kaur Tata Usaha MTsN 2 Banda Aceh 2011-2014

 

 

d.

 Kepegawaian BDK Aceh 2014-2017

 

 

e.

 Kasubbag Tata Usaha BDK Aceh 2017-Sekarang

 

Copyright 2016. Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh - Hak Cipta dilindungi Undang-undang